סקירת החובות החלות על נותני שירותי אשראי ונותני שירותים פיננסיים מכח צו איסור הלבנת הון

קציני ציות של נותני שירותים פיננסים? טובעים בים הרגולציה בתחום איסור הלבנת הון? המאמר הזה יעשה לכם סדר. כנסו לקבלת סקירה של החובות החלות מכח צו איסור הלבנת הון, וראו כיצד ניתן למלא אחר חובות אלו [...]

האם עידן הקורונה יפתח את הפתח להיוועדות חזותית וחתימה דיגיטלית?

ברכות למדינת ישראל ולרשות לאיסור הלבנת הון אשר התבשרו השבוע על חדשות מצוינות! מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון, המונה כיום 35 מדינות. בדו״ח מיוחד שהוציא [...]

למה כל משרד עורכי דין צריך להכיר את אסטרטגיית ה״שיווק מבפנים״?

עצם העובדה כי אתם, עורכי ועורכות דין, קוראים מאמר על פרסום – מעיד על שינוי מהותי ביחס של עורכי הדין לנושא. בשונה מבעבר, החשיבות שמייחסים היום מרבית ממשרדי עורכי הדין לשיווק, פרסום ופיתוח עסקי, [...]

עורך הדין שהלשין עלי: האם יהיה על לקוחות להיזהר כשהם מתייעצים עם עורכי דין ורואי חשבון לאור הקריאה להטלת חובות דיווח?

ישראל התבשרה לאחרונה על חדשות מצוינות: הארגון הבינלאומי לאיסור הלבנת הון צירף אותה כחברה מלאה לארגון וחלק שבחים על פעילויותיה בתחום איסור הלבנת ההון. אולם, בבד בבד, קרא הארגון להטיל בישראל חובות [...]

ישראל מצטרפת כחברה מלאה לארגון איסור הלבנת ההון העולמי

ברכות למדינת ישראל ולרשות לאיסור הלבנת הון אשר התבשרו השבוע על חדשות מצוינות! מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון, המונה כיום 35 מדינות. בדו״ח מיוחד שהוציא [...]

שמונה טעויות נפוצות והמלצות ליישום תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון במשרדי עורכי דין ורואי חשבון

תיקון מס׳ 13 לחוק איסור הלבנת הון התש״ס-2000 (להלן: ״חוק לאיסור הלבנת הון״) ומכוחו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי, למניעת הלבנת הון ולמימון טרור) (״הצו״) מטילים [...]