טופס הכרת לקוח (נותני שירות עסקי – עורכי דין ורואי חשבון)

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014 (למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד – בידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל [...]

page 1 of 3