חתימה פשוטה על הצהרת בריאות לעובדים

מילוי בנייד וחתימה דיגיטלית על טפסי הצהרת בריאות (קורונה)

איסוף ושליטה

בקרת תהליכי מילוי

מניעת בזבוז נייר

       חסכון בזמן