הצהרת בריאות דיגיטלית

אפשרו להורים מילוי קל ופשוט דרך הטלפון הנייד

יתרונות

השימוש באשף הדיגיטלי לחתימה על טפסי הצהרת הבריאות:

איסוף ושליטה

בקרת תהליכי מילוי

מניעת בזבוז נייר

       חסכון בזמן