טופס הכרת לקוח (נותני שירות עסקי – עורכי דין ורואי חשבון)

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014 (למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד – בידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל [...]

טופס ״הכר את הלקוח״ ליחיד – חוזה ביטוח חיים פתיחת קופת גמל

תיקון מס׳ 13 לחוק איסור הלבנת הון התש״ס-2000 (להלן: ״חוק לאיסור הלבנת הון״) ומכוחו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי, למניעת הלבנת הון ולמימון טרור) (״הצו״) מטילים [...]