בלוג

שמונה טעויות נפוצות והמלצות ליישום תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון במשרדי עורכי דין ורואי חשבון

תיקון מס׳ 13 לחוק איסור הלבנת הון התש״ס-2000 (להלן: ״חוק לאיסור הלבנת הון״) ומכוחו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי, למניעת הלבנת הון ולמימון טרור) (״הצו״) מטילים על עורכי דין ורואי חשבון חובות זיהוי, הכרת לקוח ובחינת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לפני מתן ״שירות עסקי״.

בקש הדגמה של LegalUp היום!