בלוג

סקירת החובות החלות על נותני שירותי אשראי ונותני שירותים פיננסיים מכח צו איסור הלבנת הון

קציני ציות של נותני שירותים פיננסים? טובעים בים הרגולציה בתחום איסור הלבנת הון? המאמר הזה יעשה לכם סדר. כנסו לקבלת סקירה של החובות החלות מכח צו איסור הלבנת הון, וראו כיצד ניתן למלא אחר חובות אלו באמצעים דיגיטלים בקלות, באמצעות מערכת LegalUp.

האם עידן הקורונה יפתח את הפתח להיוועדות חזותית וחתימה דיגיטלית?

ברכות למדינת ישראל ולרשות לאיסור הלבנת הון אשר התבשרו השבוע על חדשות מצוינות! מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון, המונה כיום 35 מדינות. בדו״ח מיוחד שהוציא הארגון צויין כי ישראל משיגה תוצאות טובות בזיהוי ותגובה לסיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור שלה. בנוסף נכתב כי היא צריכה למקד יותר מאמצים באכיפה ובנקיטת צעדי מנע. לדו״ח זה עשויות להיות השלכות על עורכי דין [...]

3 מיומנויות המגדירות את עורך הדין של העתיד

תיקון מס׳ 13 לחוק איסור הלבנת הון התש״ס-2000 (להלן: ״חוק לאיסור הלבנת הון״) ומכוחו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי, למניעת הלבנת הון ולמימון טרור) (״הצו״) מטילים על עורכי דין ורואי חשבון חובות זיהוי, הכרת לקוח ובחינת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לפני מתן ״שירות עסקי״.

למה כל משרד עורכי דין צריך להכיר את אסטרטגיית ה״שיווק מבפנים״?

עצם העובדה כי אתם, עורכי ועורכות דין, קוראים מאמר על פרסום – מעיד על שינוי מהותי ביחס של עורכי הדין לנושא. בשונה מבעבר, החשיבות שמייחסים היום מרבית ממשרדי עורכי הדין לשיווק, פרסום ופיתוח עסקי, היא גבוהה בהרבה.

עורך הדין שהלשין עלי: האם יהיה על לקוחות להיזהר כשהם מתייעצים עם עורכי דין ורואי חשבון לאור הקריאה להטלת חובות דיווח?

ישראל התבשרה לאחרונה על חדשות מצוינות: הארגון הבינלאומי לאיסור הלבנת הון צירף אותה כחברה מלאה לארגון וחלק שבחים על פעילויותיה בתחום איסור הלבנת ההון. אולם, בבד בבד, קרא הארגון להטיל בישראל חובות דיווח על ״נותני שירות עסקי״: עורכי דין ורואי חשבון. לטעמנו, קריאה חד משמעית להטלת חובות דיווח נרחבות על עורכי דין ורואי חשבון מפספסת את המורכבות שנלווית לעבודתם. בשונה מיחסי בנקאי-לקוח, חובות [...]

ישראל מצטרפת כחברה מלאה לארגון איסור הלבנת ההון העולמי

ברכות למדינת ישראל ולרשות לאיסור הלבנת הון אשר התבשרו השבוע על חדשות מצוינות! מליאת ארגון ה-FATF החליטה על צירופה של מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון, המונה כיום 35 מדינות. בדו״ח מיוחד שהוציא הארגון צויין כי ישראל משיגה תוצאות טובות בזיהוי ותגובה לסיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור שלה. בנוסף נכתב כי היא צריכה למקד יותר מאמצים באכיפה ובנקיטת צעדי מנע. לדו״ח זה עשויות להיות השלכות על עורכי דין [...]

שמונה טעויות נפוצות והמלצות ליישום תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון במשרדי עורכי דין ורואי חשבון

תיקון מס׳ 13 לחוק איסור הלבנת הון התש״ס-2000 (להלן: ״חוק לאיסור הלבנת הון״) ומכוחו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי, למניעת הלבנת הון ולמימון טרור) (״הצו״) מטילים על עורכי דין ורואי חשבון חובות זיהוי, הכרת לקוח ובחינת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לפני מתן ״שירות עסקי״.

הרשם עכשיו לניוזלטר!