טפסים וחקיקה

טופס הכרת לקוח (נותני שירות עסקי – עורכי דין ורואי חשבון)

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014 (למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד – בידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל כתב מינוי לפעול מטעם התאגיד) חלק א' רישום פרטי זיהוי של יחיד שם הלקוח: מס' זהות וארץ ההנפקה: תאריך לידה: מין: מען: רישום […]

טופס ״הכר את הלקוח״ ליחיד – חוזה ביטוח חיים פתיחת קופת גמל

תיקון מס׳ 13 לחוק איסור הלבנת הון התש״ס-2000 (להלן: ״חוק לאיסור הלבנת הון״) ומכוחו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי, למניעת הלבנת הון ולמימון טרור) (״הצו״) מטילים על עורכי דין ורואי חשבון חובות זיהוי, הכרת לקוח ובחינת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לפני מתן ״שירות עסקי״.

הרשם עכשיו לניוזלטר!