תוכן עניינים
לכל הנושאים
Print

תנאי מוקדם להצגת שאלת אשף (Pre-Condition)

תנאי-מוקדם להצגת שאלת אשף (Pre-condition)

כיצד ניתן ליצור תנאי מוקדם להצגת שאלה באשף?

ישנה אפשרות לקבוע שחלק מהשאלות בשאלון יופיעו רק בתנאי שניתן מענה מסוג מסוים לשאלה קודמת (Pre-condition). להלן הוראות ליצירת תנאי מוקדם להופעת שאלה:

  1. פתחו את התוסף. בחרו את השאלה שאתם מבקשים ליצור תנאי מוקדם להופעתה בשאלון, ועברו ללשונית 'pre-condition'.

  1. בחרו תשובה רצויה לשאלה קודמת, וקבעו אותה כתנאי מוקדם. ניתן לבחור תנאי מוקדם אחד, כמה תנאים מוקדמים מצטברים, או כמה תנאים מוקדמים חלופיים.

Previous הוראות ליצירת שאלון
Next נוסח חלופי לסעיף במסמך (Alternative Clause)