תוכן עניינים
לכל הנושאים
Print

הוספת פסוקית חלופית (Phrase)

<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>הוספת פסוקית חלופית (Phrase)</strong></span></h1><h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>הוספת פסוקית חלופית (Phrase)</strong></span></h1>פסוקית חלופית (Phrase) היא מילה, צמד מילים או משפט שיש להכניס למסמך רק בהתקיים תנאי מסוים.
ניקח לדוגמה הסכם שמכיל את המשפט הבא: "החברה תעביר דיווחים למשקיעים על בסיס <u>חודשי</u>". המשתמש מבקש לכלול גם אפשרות חלופית להעברת הדיווחים על בסיס <u>שבועי</u>, כתלות במענה על השאלה שכותרתה "דיווח למשקיעים".
במקרה זה, המילה "חודשי" תוגדר כפסוקית המקורית, והמילה "שבועי" תוגדר כפסוקית חלופית ('Phrase' and 'Alternative phrase').
&nbsp;

&nbsp;<h2 style="text-align: center;">כיצד להכניס פסוקית חלופית למסמך?</h2><ol>  <li style="text-align: right;">סמנו את המילים שאתם מעוניינים ליצור עבורן פסוקית חלופית.</li>  <li style="text-align: right;">לחצו על סמל ההמבורגר שבתוסף ובחרו באפשרות 'Add phrase'</li></ol><a href="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-18.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9750" src="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-18.jpg" alt="" width="706" height="195" /></a><p style="text-align: right;">3. המילה שנבחרה תהפוך לחלופה הראשונה (alt #1). כתבו את החלופה השנייה בתוך הסוגריים האדומים שנפתחו (alt#2).</p>&nbsp;
<a href="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-19.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9751" src="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-19.jpg" alt="" width="640" height="93" /></a><a href="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-20.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9752" src="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-20.jpg" alt="" width="602" height="101" /></a><ol start="4">  <li style="text-align: right;">לחצו על 'Save' בתוסף.</li>  <li style="text-align: right;">על מנת להגדיר את התנאים להופעת הפסוקיות במסמך, פתחו את הלשונית 'Clauses' בתוסף. ניתן לסמן את הסעיף בוורד והמערכת תסמן אוטומטית את הסעיף הנכון ברשימת הסעיפים.</li></ol><a href="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-21.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9753" src="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-21.jpg" alt="" width="790" height="261" /></a>
&nbsp;<ol start="6">  <li style="text-align: right;">לחצו על החץ שבשורת הסעיף הרלוונטי. המילה בה מתחילה הפסוקית תופיע בתוך אליפסה כחולה. לחצו עליה על מנת להגדיר תנאים להופעת הביטוי המקורי והחלופי.</li></ol><a href="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-22.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9754" src="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-22.jpg" alt="" width="599" height="539" /></a>
&nbsp;
&nbsp;
<a href="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-23.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9755" src="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-23.jpg" alt="" width="610" height="698" /></a>
&nbsp;<ol start="7">  <li style="text-align: right;">הגדירו את התנאים שבהתקיימם יופיעו הפסוקית המקורית והחלופית.</li></ol><a href="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-24.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9756" src="https://legalup.me/wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-24.jpg" alt="" width="622" height="859" /></a><h4>8. חשוב – לחצו על 'Save' בתוסף.</h4>

Previous נוסח חלופי לסעיף במסמך (Alternative Clause)
Next הכנסת משתנה (variable)