פתרון דיגיטלי
לחובות ״הכר את הלקוח״

עורכי דין / רואי חשבון: הסירו דאגה מלבכם בכל הקשור בתיקון 13

האם אתם בטוחים שאתם מכירים את ההנחיות וההוראות המעודכנות של הרגולציה?

לחודש נסיון חינם:
התייעלות וצמצום חשיפה לסנקציות

תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון הכולל חובות למילוי טפסי ״הכר את הלקוח״, זיהוי לקוח והערכת סיכון, מעורר אתגרים רבים במשרדים בכל הקשור במעקב שוטף אחר ההנחיות המשתנות, אימוץ נהלים, פיקוח על הטמעתם ויישומם השוטף. היות ומדובר ברגולציה חדשה יחסית, עולות עדיין שאלות רבות בכל הקשור ליישום השוטף של הרגולציה במשרדים השונים. הרשות להלבנת הון עורכת ביקורות במשרדים בהיקפי שיא לאחרונה, ובסמכותה להטיל סנקציות כבדות בגין הפרה, בין היתר, קנסות בסך של עד כ-2,000,000 ש״ח פר הפרה. בנוסף, קיימות סנקציות משמעתיות.

השימוש במערכת ״תיקון 13״ מבטיח עדכון אוטומטי שוטף, מזעור טעויות במילוי טפסי ״הכר את הלקוח״, ביצוע הערכת סיכון באופן מקיף ועמידה במלוא החובות בהתאם לחוק תוך מספר קליקים.

"מרוצים מאוד מהנגשת טפסי ״הכר את הלקוח״ ללקוחותינו ומהעדכונים השוטפים שאנחנו מקבלים מכם. הכול נעשה בצורה ידידותית למשתמש, מה שמסייע לנו מאוד בהיענות לרגולציה המכבידה."

דעואל פלטי, עורך דין

אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳

מה נותנת לכם החבילה:

תיעוד

תיעוד אוטומטי של הפרוצדורה מקל את נטל ההוכחה בעת ביקורות, ומאפשר להמנע מסנקציות.

אשף מנחה לעורכי הדין / רואי החשבון

סיוע בביצוע בדיקות הערכת הסיכון בצורה יעילה ומרוכזת. בדיקה מול רשימות ארגוני הטרור ופעילי הטרור, בדיקת המדינות ברשימה השחורה ובדיקת דגלים אדומים רלוונטיים במספר רגעים.

אשף דיגיטלי, ידידותי לשימוש הלקוח

לא עוד מילוי שגוי, שדות ריקים, מילוי קטגוריות לא רלוונטיות ו״בזבוז״ זמן בהסברים חוזרים ללקוחות.

היתרונות של ליגלאפ

  מילוי ידני מערכת ״תיקון 13״
בדיקה אוטומטית ברשימות ״ארגוני הטרור״
 בדיקה בקליק
מילון מונחים
מילון הכולל את הגדרות הצו והסברים כלליים
שאלון דינאמי, מותאם ללקוח
ללקוח מופיעות השאלות הרלוונטיות לו בטופס בלבד
הנחיות והסברים
 
ההנחיות מתעדכנות אוטומטית לפי הנחיות הממונה
מניעת טעויות ע״י הלקוח
 
המערכת מכווינה אוטומטית את הלקוח למילוי מלא ומדויק
בדיקות הערכת סיכון
 
תיעוד אוטומטי של בדיקת הערכת הסיכון (התיעוד אינו נשמר בשרתי LegalUp)
גיבוש נוהל משרדי
נהלים ברורים: מתי יש למלא איזו חובה
שימוש בכל מקום ובכל זמן
 
גם דרך הנייד
עדכונים שוטפים
למידה מניסיון מצטבר של מאות משרדים, לרבות 85% מ-20 המשרדים המובילים בישראל

 בין לקוחותינו

גם משרדים קטנים נהנים מהנסיון המצטבר של יישום הרגולציה על ידי המשרדים הגדולים. מערכת ״תיקון 13״ נמצאת בשימוש על ידי מגוון רחב של לקוחות, ממשרדי ענק של רואי חשבון כגון בריטמן,
אלמגור זוהר (דלויט ישראל) ועד למשרדי סולו של עורך דין אחד.

shibolet-new-logo
salomon-lipschuetz