In Uncategorized

עשר הסיבות להשתמש במערכת ״תיקון 13״ של LegalUp

מהן הסיבות להשתמש במערכת הדיגיטלית ליישום ״תיקון 13״ ?

1. להפחית סיכון לסנקציות (קנסות בסך של 2 מיליון ש״ח פר הפרה)

הפרת הוראות הצו חושפת את נותני השירות העסקי הן לסנקציות משמעתיות ע״י ועדות אתיקה של לשכת עורכי הדין והן לסנקציות פליליות מכח חוק איסור הלבנת הון. בין שאר הסנקציות הפליליות גם קנסות בסך של עד למעלה מ-2 מליון ש״ח פר הפרה, כלומר פר עסקת ״שירות עסקי״ בגינה לא מולאו החובות מכח הצו כנדרש. חשוב לזכור כי הסנקציות הינן סנקציות החלות באופן אישי על כל עורך דין או רואה חשבון במשרד. ראוי לציין כי עוד חשוב להבין כי פוליסות האחריות המקצועית אינן מכסות חשיפה זו.

2. ליהנות מהניסיון המצטבר בתחום של המשרדים המובילים בישראל

אלפי עורכי דין ממשרדים בגדלים שונים, וביניהם 85% מ-30 המשרדים המובילים בישראל,  משתמשים בחבילת ״תיקון 13״ ליישום הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014 (להלן: ״הצו״) שניתן מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: ״החוק״). בין היתר, לומדת המערכת מהניסיון המצטבר של לקוחותיה ועושה בו שימוש כדי לתת לכם שירות טוב ומדויק יותר. לכן, לקוחותינו נהנים מאיכות משפטית מעולה ומה- best practices של טובי המוחות המשפטיים בתחום, כל זאת בעלות המותאמת לגודל המשרד שלהם.

3. לשרוף פחות זמן על פרוצדורות טכניות

על צוואר עורכי הדין מונפת חרב בדמות קנסות ועונשים משמעותיים מכח הצו, ולכן אין להם ברירה אלא לציית לו. המשמעות הפרקטית של התיקון היא חיוב המשרדים להשקיע שעות רבות במילוי הוראות החוק הסיזיפיות על חשבונם. עם LegalUp יכול עורך הדין להשקיע את זמנו ומרצו בעבודה שלקוחותיו משלמים בעבורה, במקום במטלות פרוצדורליות. המערכת מנהלת את כל ההליך הטכני עבור עורך הדין, ולו נשאר רק להפעיל את שיקול הדעת שלו על בסיס כל הנתונים שיוצגו בפניו. פיצ׳רים מיוחדים כגון יצירת יפוי כח מותאם נסיבות כחלק מסט המסמכים הנוצר במקרה של תאגיד, או כפתור המאפשר העלאה של צילום מסמך זיהוי, מקלים מאוד על הבירוקרטיה הכרוכה בתהליך.

4. להביא למילוי מדויק בהרבה של הטפסים

ללא הסברים מתאימים, נוטים לקוחות רבים למלא את טפסי ״הכר את הלקוח״ באופן שגוי: להותיר שדות נדרשים ריקים או למלא שדות לא רלוונטים. בנוסף, הוראות הממונה דורשות רמת פירוט ספציפית, בעוד לקוחות רבים מספקים  לעיתים קרובות תשובות לקוניות שאינן מספקות ויתכן כי לא יעמדו בביקורות המתבצעות על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון. כדי למנוע טעויות כאלה נדרשים עורכי הדין להשקיע מאמצים רבים להסביר ללקוחות מהו אופן המילוי הנכון וכל זאת תוך שימת לב לאיסור בדבר מילוי הטופס עבור הלקוח ואף הכוונתו בנוגע לתוכן התשובות.

עם LegalUp מילוי הטופס נעשה בצורה חכמה ודיגיטלית ובסוף מענה על שאלון מותאם, מופק  טופס המכיל את תשובות הלקוח. המערכת מספקת הסברים ודוגמאות ללקוח ומציגה לו רק את השאלות הרלוונטיות עבורו. המערכת מאפשרת קביעה של שאלות חובה בהתאם למאפייני הלקוח, וכך מונעת קבלה של טפסים חסרים ושגויים.

5. לבצע הערכת סיכון להלבנת הון לפני כל עסקה

בהתאם להוראות הצו יש לבצע הערכת סיכון מקיפה לפני ייצוג בכל עסקה ולבחון, בין היתר, את הפרטים הבאים: מאפייני הלקוח, סוג השירות המבוקש, מקור הכספים, סבירות הפרטים, בחינת נסיבות מחשידות ודגלים אדומים, בדיקות מול רשימות ארגוני הטרור ופעילי הטרור ועוד. היישום הדיגיטלי של LegalUp יאפשר לכם לבצע את כל הבדיקות בקלות ובתוך דקות בודדות תוך תיעוד מלא של הבדיקה. התיעוד האוטומטי מסייע מאוד ומאפשר לכם להוכיח ניהול תקין. שימו לב, בשל שיקולי חיסיון עורך דין לקוח, תוכלו לבחור שהתיעוד לא יישמר במערכת LegalUp אלא על השרתים הפנימיים שלכם בלבד.

6. להישאר מעודכן בכל ההנחיות של הממונה

כדי ליישם את הצו באופן מלא, נדרשים עורכי הדין להפגין בקיאות בשורה ארוכה של חוקים, צווים ונהלים.

כדי ליישם את הוראות הרגולציה עליכם להתמצא ולהשאר מעודכנים בהוראות החוק והצו, התוספת הראשונה לצו, התוספת השנייה לצו, מאגר פעילי הטרור וארגוני הטרור (קובץ אקסל המתעדכן תכופות), הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון, כללי האתיקרה של לשכת עורכי הדין, שאלות ותשובות של הממונה על נותני שירות עסקי המתעדכנות מפעם לפעם וכללי הפרשנות של לשכת עורכי הדין.

השימוש במערכת ״תיקון 13״ מבטיח עדכון אוטומטי שוטף.

LegalUp אינה רק חברת תוכנה – היא בנויה מעורכי דין ומספקת ללקוחותיה מידע בנוגע להתפתחויות רלוונטיות ברגולציה ובדבר התייחסויות שונות של הממונה על נותני שירות עסקי לשאילתות פומביות ופרטיות.

7. לצלוח את הביקורות של הממונה בשלום

הממונה על נותני שירות עסקי ברשות לאיסור הלבנת הון עורכת ביקורות באלפי משרדי עורכי דין ורואי חשבון בישראל כדי לוודא יישום הצו כהלכה במשרדים, והיקף הביקורות נמצא במגמת עליה מתמדת. הביקורות נערכות לרוב באמצעות פנייה ראשונית בדואר אלקטרוני וכן באמצעות מפקחים ייעודיים שהוכשרו לצורך כך. בשל עומס העבודה המוטל על הרשות מתקבלת לעיתים התייחסות למסמכים שהומצאו רק לאחר חודשים רבים. המערכת מבטיחה נהלי עבודה מקיפים, ויישומם באופן מסודר מאפשרת להימנע מסנקציות מכבידות.

עורך דין חובות דיווח הכר את הלקוח

8. למלא את כלל החובות של הצו, גם אלה שספק אם אתם מקפידים על מילויין כעת

האם אתם בטוחים ששם הלקוח, שם בעל השליטה והנהנה לא מופיעים ברשימות ארגוני הטרור ופעילי הטרור? עוקבים אחר שינויים בציון המדינות הנכללות ברשימה השחורה? מקפידים להוריד בכל פעם את רשימות האקסל המעודכנות? מבצעים הצלבה אל מולם בנוסף לבכל פעם שאתם מעוניינים לקבל עסקת ״שירות עסקי״ חדשה, גם פעמיים בשנה בהתאם לצו?

9. להראות חדשני ועדכני מול לקוחות

הרושם שאתם עושים על הלקוח שלכם לא נגמר רק בנייר מכתבים ממותג או בתמונת אמנות חדשה בחדר הישיבות – עם  LegalUp תוכלו להעניק להם שירות נוח ופשוט. כך, במקום להציף אותם בטפסים משמימים למילוי ידני, הרשימו אותם בממשק דיגיטלי. עם ליגלאפ תוכלו לאפשר ללקוחותיכם למלא את הטופס באופן מקוון ולאפשר להם להשתמש במערכת בכל מקום ומכל מכשיר, גם דרך הטלפון הנייד. כל מה שתדרשו לעשות הוא לשלוח להם לינק למערכת במייל. המערכת כבר תנחה אותם בכל השאר. ניתן גם להגדיר כי הממשק הדיגיטלי יכיל את הלוגו וצבעי המותג של משרדכם.

10. ליישם תוכנית אכיפה פנימית שנאכפת ללא מאמץ

בנוסף לממשק הדיגיטלי ללקוחות, כוללת המערכת ממשקים דיגיטליים לעורכי הדין במשרד לניהול וריכוז כל החובות הרלוונטיים. כך, תוודאו אכיפה פנימית תוך כמה קליקים.

האם אתם בטוחים שאתם מכירים את ההנחיות וההוראות המעודכנות של הרגולציה? האם כל עורכי הדין במשרדכם מודעים לפעולות המוחרגות מתחולת הצו? האם אתם מנחים לקוח תושב ישראל למלא את שאלון ״איש ציבור זר״? מחייבים לקוח למלא טופס במקרה של הקצאת מניות בחברה? יודעים מי צריך למלא את הטופס במקרה של עסקת התחדשות עירונית?

באמצעות האשף לשימוש פנימי של  LegalUp (המהווה תכנית אכיפה) יוצגו לכם דרכי הפעולה הנכונות על פי הנחיות החוק  בהתאם למקרה הרלוונטי.

בקש הדגמה של LegalUp היום!